Sql Update Komutu Nasıl Kullanılır

Sql Update Komutu Nasıl Kullanılır

UPDATE DenemeTablosu
SET column1 = value1, column2 = value2, …
WHERE id=1

sql de update komutu yukarıdaki gibi yazılır. update den sonra güncelleme yapmak istediğiniz tablonun adını yazarsınız. Where ile de tablodaki güncelleme yapacağınız satıra ait değeri seçersiniz. column yazan kısımlara da güncelleme yapılması istenen kolon adları yazılır.

Yukarıdaki örnekte denemetablosu adındaki tabloda id si 1 olan satırda column1 ve column2 kolonlarında ki değerlerin value1 ve value2 olarak güncellenmesi isteğini görüyoruz.

Bir Cevap Yazın