Sql de tüm tablolarda kolon adını arama

Sql de tüm tablolarda kolon adını arama


23
SELECT
COLUMN_NAME as KolonA_Adi,
TABLE_NAME as Tablo_Adi
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE COLUMN_NAME LIKE ‘Aranacak Kolonun Adı’

Bir Cevap Yazın