Veri tabanındaki tüm tablolarda veri arama

Veri tabanındaki tüm tablolarda veri arama

MS SQL Server 2005 ve üzeri sürümlerde bir veritabanının içindeki tüm tabloların tüm alanlarında bir arama yapmak istiyorsanız aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz. Bu script Results isminde bir tablo oluşturacaktır ve bulduğu sonuçları bu tablonun içine ekleyecektir. Sorgunun çalışması bittiğinde bu tabloyu listeleyecektir. Daha sonra tablo üzerinden inceleme yapmaya başlayabilirsiniz.

DECLARE @SearchStr nvarchar(100)
SET @SearchStr = 'YEMEK MOLASI'
CREATE TABLE Results (TableName NVARCHAR(370),ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))
SET NOCOUNT ON
  
DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)
SET @TableName = ''
SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')
WHILE @TableName IS NOT NULL
BEGIN
  SET @ColumnName = ''
  SET @TableName =  
  (
    SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))
    FROM  INFORMATION_SCHEMA.TABLES
    WHERE    TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
    AND QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName
    AND OBJECTPROPERTY(
    OBJECT_ID(
    QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)
    ), 'IsMSShipped'
    ) = 0
  )
  WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)
  BEGIN
    SET @ColumnName =
    (
      SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))
      FROM  INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
      WHERE    TABLE_SCHEMA  = PARSENAME(@TableName, 2)
      AND TABLE_NAME = PARSENAME(@TableName, 1)
      AND QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName
    )
    IF @ColumnName IS NOT NULL
    BEGIN
      INSERT INTO Results
      EXEC
      (
        'SELECT ''' +@TableName+ ''', ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630) FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' + ' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2
      )
    END
  END
END

SELECT * FROM Results

Bir Cevap Yazın