Sql de Case-When Yapısı

Sql de Case-When Yapısı

CASE

WHEN durum1 THEN  yapılacaklar

WHEN durum2 THEN yapılacaklar

ELSE  yapılacaklar

END

Örnek

SELECT ADI, SOYADI,

CASE

WHEN STATU = 1 THEN ‘EVLİ’

WHEN STATU = 2 THEN ‘BEKAR’

ELSE ‘BELİRTİLMEMİŞ’

END AS STATU

FROM TABLO

Bir Cevap Yazın