Sql Yedek Alma/Geri Yükleme

Sql Yedek Alma/Geri Yükleme

Sql Yedek Alma

1- Management Studio açıldıktan sonra Databases genişletilir ve yedeğini alacağımız veritabanının üzerine sağ tıklanır. Açılan menüde Tasks + Sql Server backup tıklanır.

sql yedek alma

2- Açılan pencerede Sql yedek alma tipi belirtilir (tam yedek, fark yedek). Add butonuna basılarak yedeğin alınacağı dosya yolu seçilir.

sql yedekleme

3- Yedek dosyamızı (.bak) nereye kaydedeceğimizi seçtikten ve isim verdikten sonra tamam butonuna basılır, pencereler kapandıktan sonra tekrar tamam butonuna basılarak yedeğin alınması sağlanır. Burada Sql veritabanı nereye kaydediyor? Şeklinde bir soru ortaya çıkıyor; özel bir dizin seçilmezse varsayılan olarak C bölümünün altında program files altında Microsoft Sql Server klasöründe backup klasörünün içerisine Sql yedek alma işlemi bittikten sonra .bak dosyanızı kayıt eder. Aynı şekilde Sql Server data klasörü de bu dizin içerisindedir.

veritabanı yedeği nasıl alınır

Sql Backup Yükleme

1-Management Studio açıldıktan sonra Databases genişletilir ve herhangi bir veritabanı üzerinde yahut Databases üzerinde üzerine sağ tıklanır. Açılan menüde Tasks + Restore + Database tıklanır.

sql server bak dosyasını yükleme

2- Açılan pencerede Device seçeneğine tıklanır ardından üç noktaya basılır. Gelen pencerede yedeğin bulunduğu yeri seçmemiz için Add butonuna basmamız isteniyor. Yedeği bulduktan sonra seçip Ok butonuna basıyoruz ve son olarak tekrar Ok butonuna basarak daha önce almış olduğumuz yedeği geri yüklemiş oluyoruz.

sql restore database resimli

Kaynak: http://www.furkanpezek.com.tr/2017/09/sql-yedek-alma-geri-yukleme/#:~:text=1%2D%20Management%20Studio%20a%C3%A7%C4%B1ld%C4%B1ktan%20sonra,yede%C4%9Fin%20al%C4%B1naca%C4%9F%C4%B1%20dosya%20yolu%20se%C3%A7ilir.

Bir Cevap Yazın