CONCAT – Sql Server Iki Sütunu Birleştirme

CONCAT – Sql Server Iki Sütunu Birleştirme

+ operatörü ile birleştirebilirsin ;

SELECT STRCOLUMN1+' 'STRCOLUMN2 AS NEWCOLUMN FROM TBL 

Yada CONCAT;

SELECT TOP 10 CONCAT(t.FirstName,’_’,t.LastName) FROM TblTest as t

CONCAT metodu da kullanılabilir , 2 den fazla sütunda birleştirilebilir

Bir Cevap Yazın