LEFT, RIGHT, LTRIM, RTRIM Fonksiyonlarının Kullanımı

LEFT, RIGHT, LTRIM, RTRIM Fonksiyonlarının Kullanımı

LEFT: Bir metnin sol taraftan belirtilen karakter sayısı kadarlık kısmını keserek gösterir.
RIGHT: Bir metnin sağ taraftan belirtilen karakter sayısı kadarlık kısmını keserek gösterir.

AdventureWorks2012 veritabanının sisteminizde yüklü olduğunu varsayarak aşağıdaki örnekleri verebiliriz.

USE AdventureWorks2012;
GO
SELECT
  FirstName AS 'Tam İsim',
  LEFT(FirstName,4) AS 'Sol Baştan 4 Karak.',
  RIGHT(FirstName, 4) AS 'Sağ Baştan 4 Karak.'
FROM Person.Person
where BusinessEntityID<=10
ORDER BY FirstName;
GO

Bu sorgunun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır:

Tam İsimSol Baştan 4 Karak.Sağ Baştan 4 Karak.
DianeDianiane
DylanDylaylan
GailGailGail
GigiGigiGigi
JossefJossssef
KenKenKen
MichaelMichhael
RobRobRob
RobertoRobeerto
TerriTerrerri

(10 row(s) affected)

LTRIM: Bir Metnin sol tarafındaki boş karakterleri metinden çıkararak gösterir.
RTRIM: Bir metnin sağ tarafındaki boş karakterleri metinden çıkararak gösterir.

Yine AdventureWorks2012 veritabanının sisteminizde yüklü olduğunu varsayarak aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

Aşağıdaki sorguyu çalıştırdığınızda kaydın başındaki ve sonundaki boşluklarıyla birlikte sonuç dönecektir.

select '   Mehmet     ' AS 'PersonelAdı';

Aynı kaydı RTRIM fonksiyonunu kullanarak sorguladığımızda kaydın sonundaki boşlukları ?ıkararak g?sterecektir. Ancak sol baştaki boşluklar hala kalacaktır.

Ancak, kaydın sol başındaki boşlukları da çıkararak sorgulama yapmak için LEFT TRIM anlamına gelen LTRIM fonksiyonunu kullanmanız gerekmektedir. Bu iki fonksiyon iç içe de kullanılabilir. Bu durumda kaydın sol ve sağ taraflarındaki boşluklar çıkarılarak sonuç gösterilecektir.

select LTRIM(RTRIM('  Mehmet  ')) AS 'Personel Adı';

Bu sorgu çalıştırıldığı zaman boşluklar çıkarılarak gösterilecektir. Aşağıdaki örneği inceleyin:

Personel Adı
—————
Mehmet

(1 row(s) affected)

Bir Cevap Yazın