SQL Sonuç Tablosundan Temp Tablo Oluşturma

SQL Sonuç Tablosundan Temp Tablo Oluşturma

Ogrenci tablosundan istenilen verilerin çekilmesiyle oluşturulan Yerel Geçici Tablo:


SELECT
ad AS ogrenciAdi,
soyad AS ogrenciSoyadi,
girisYili,
(zorunluKredi - verilenKredi) AS kalanKredi,
(zorunluStajGunu - yapilanStajGunu) AS kalanStaj
INTO #OgrenciBilgi
FROM ogrenci

SELECT * FROM #OgrenciBilgi

Ogrenci tablosundan istenilen verilerin çekilmesiyle oluşturulan Genel Geçici Tablo:

SELECT
ad AS ogrenciAdi,
soyad AS ogrenciSoyadi,
bolum,
verilenKredi,
yapilanStajGunu
INTO ##OgrenciBilgi2
FROM ogrenci

SELECT * FROM ##OgrenciBilgi2

Bir Cevap Yazın