North ERP

Yazılım ve Bilişim Sektörüne Ait Çözümler. İş hayatında karşılaştığınız sorunların çözümlerine burada ulaşabilirsiniz

Sql server error 233 no process is on the other end of the pipe

Sunucu, yalnızca varsayılan olarak Windows Kimlik Doğrulamasına ayarlandığı için server kullanıcısı olarak database e bağlanmak istediğinizde bu hatayı alırsınız. Sunucuya sql server management studio ile bağlandıktan sonra. Sunucu adına sağ tıklayarak properties ayarlar kısmında girelim. Securtiy sekmesinde server authentication sekmesini resimdeki gibi işaretleyelim ve kaydedip çıkalım. servisleri açarak ilgili server servisini yeniden başlatalım. Hepsi bu

Daha fazlasını oku

SQL String (Metinsel) Fonksiyonlar

String Fonksiyonları Sql de raporlamalarda sıkça kullanılan fonksiyonlardır. Metindeki karakter sayısını bulma, karakterleri büyütme veya küçültme, metindeki boşlukları kaldırma,karakter alma, metni kesme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi gibi işlemlerde kullanılırlar. Bu yazımızda String Fonksiyonlardan ASCII(), CHAR(), CHARINDEX(), LEFT(), LEN(), LOWER(), LTRIM(), NCHAR(), PATINDEX(), REPLACE(), REPLICATE(), REVERSE(), RIGHT(), UPPER(), RTRIM(), SPACE(), STR(), STUFF(), SUBSTRING() VE UNICODE() fonksiyonlarının kullanımını ve ne amaçla kullanıldığını inceleyerek

Daha fazlasını oku

LEFT, RIGHT, LTRIM, RTRIM Fonksiyonlarının Kullanımı

LEFT: Bir metnin sol taraftan belirtilen karakter sayısı kadarlık kısmını keserek gösterir.RIGHT: Bir metnin sağ taraftan belirtilen karakter sayısı kadarlık kısmını keserek gösterir. AdventureWorks2012 veritabanının sisteminizde yüklü olduğunu varsayarak aşağıdaki örnekleri verebiliriz. Bu sorgunun çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır: Tam İsim Sol Baştan 4 Karak. Sağ Baştan 4 Karak. Diane Dian iane Dylan Dyla ylan Gail Gail Gail

Daha fazlasını oku

SQL’de String Verileri Birleştirme

İki string veriyi toplayalım. 1 SELECT ‘ismail’ + ‘gürsoy’; Person.Person tablosundan BusinessEntityID alanını tek, FirstName ve LastName alanını ise iki veri arasında boşluk olacak şekilde AdSoyad kolonu adında yeni bir kolonda toplayarak gösterelim. AdventureWorks veritabanını kullanıyorum. 12 SELECT BusinessEntityID, FirstName + ‘ ‘ + LastName AS “AdSoyad” FROM Person.Person; Aynı sorgu olsun bu sefer Ad

Daha fazlasını oku

MSSQL Geçici (Temporary) Temp Tablo Kullanımı

Geçici Tablo Nedir ? Çalışma anında oluşturulan ve normal tablolarda yapılan bütün işlemlerin yapılabildiği tablo yapısıdır. Resim-1 Geçici tablolar Databases>System Databases>tempdb içerisinde bulunurlar. Geçici tablolar Local ve Global olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Local Geçici Tablo Kullanılan Connection(Bağlantı) nesnesi kapatıldığında hafızadan silinen tablolardır. Sadece oluşturulduğu bağlantı tarafından kullanılır. Geçici local bir tablo oluşturalım. Resim-2 Geçici tablomuzu oluşturduk şimdi tablo üzerinde birkaç işlem yapalım. Resim-3

Daha fazlasını oku

Sql Yedek Alma/Geri Yükleme

Sql Yedek Alma 1- Management Studio açıldıktan sonra Databases genişletilir ve yedeğini alacağımız veritabanının üzerine sağ tıklanır. Açılan menüde Tasks + Sql Server backup tıklanır. 2- Açılan pencerede Sql yedek alma tipi belirtilir (tam yedek, fark yedek). Add butonuna basılarak yedeğin alınacağı dosya yolu seçilir. 3- Yedek dosyamızı (.bak) nereye kaydedeceğimizi seçtikten ve isim verdikten

Daha fazlasını oku

Diğer Veri Tipleri İle String Verileri Birleştirme ( CAST ve CONVERT )

String olmayan veriler ile string verileri birleştirebilmek için string olmayan verilerin string tipine dönüştürülmesi gerekmektedir. Yalnız şöyle bir istisnaya da değinmeden geçemeyeceğim. SQL server management studio’da boş bir sorgu penceresinde aşağıdaki sorguyu yazın ve sonucu görün. 1 SELECT 3 + ‘3’; 1 SELECT 13 + ‘3’; 1 SELECT ‘5’ + 7; Görüldüğü üzere toplama işlemi

Daha fazlasını oku