North ERP

Yazılım ve Bilişim Sektörüne Ait Çözümler. İş hayatında karşılaştığınız sorunların çözümlerine burada ulaşabilirsiniz

SQL’de String Verileri Birleştirme

İki string veriyi toplayalım. 1 SELECT ‘ismail’ + ‘gürsoy’; Person.Person tablosundan BusinessEntityID alanını tek, FirstName ve LastName alanını ise iki veri arasında boşluk olacak şekilde AdSoyad kolonu adında yeni bir kolonda toplayarak gösterelim. AdventureWorks veritabanını kullanıyorum. 12 SELECT BusinessEntityID, FirstName + ‘ ‘ + LastName AS “AdSoyad” FROM Person.Person; Aynı sorgu olsun bu sefer Ad

Daha fazlasını oku

MSSQL Geçici (Temporary) Temp Tablo Kullanımı

Geçici Tablo Nedir ? Çalışma anında oluşturulan ve normal tablolarda yapılan bütün işlemlerin yapılabildiği tablo yapısıdır. Resim-1 Geçici tablolar Databases>System Databases>tempdb içerisinde bulunurlar. Geçici tablolar Local ve Global olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Local Geçici Tablo Kullanılan Connection(Bağlantı) nesnesi kapatıldığında hafızadan silinen tablolardır. Sadece oluşturulduğu bağlantı tarafından kullanılır. Geçici local bir tablo oluşturalım. Resim-2 Geçici tablomuzu oluşturduk şimdi tablo üzerinde birkaç işlem yapalım. Resim-3

Daha fazlasını oku

Sql Update Komutu Nasıl Kullanılır

UPDATE DenemeTablosuSET column1 = value1, column2 = value2, …WHERE id=1 sql de update komutu yukarıdaki gibi yazılır. update den sonra güncelleme yapmak istediğiniz tablonun adını yazarsınız. Where ile de tablodaki güncelleme yapacağınız satıra ait değeri seçersiniz. column yazan kısımlara da güncelleme yapılması istenen kolon adları yazılır. Yukarıdaki örnekte denemetablosu adındaki tabloda id si 1 olan satırda column1 ve column2 kolonlarında ki değerlerin value1

Daha fazlasını oku