North ERP

Yazılım ve Bilişim Sektörüne Ait Çözümler. İş hayatında karşılaştığınız sorunların çözümlerine burada ulaşabilirsiniz

SQL’de String Verileri Birleştirme

İki string veriyi toplayalım. 1 SELECT ‘ismail’ + ‘gürsoy’; Person.Person tablosundan BusinessEntityID alanını tek, FirstName ve LastName alanını ise iki veri arasında boşluk olacak şekilde AdSoyad kolonu adında yeni bir kolonda toplayarak gösterelim. AdventureWorks veritabanını kullanıyorum. 12 SELECT BusinessEntityID, FirstName + ‘ ‘ + LastName AS “AdSoyad” FROM Person.Person; Aynı sorgu olsun bu sefer Ad

Daha fazlasını oku